Välj en sida

Greta Thunberg är en individ som på bara några år fått en enorm status i världen på grund av hennes klimatarbete. Och hennes budskap är enkelt. Lyssna på vetenskapen säger. Jag har ingenting emot vare sig henne eller hennes budskap, men vad som fascinerat mig är hur hennes arbete beskrivits, eller snarare, inte beskrivits i media. Vad som hamnar i fokus är i stället Greta Thunberg som person, att just hon har gjort någonting unikt, att just hon har ett fantastiskt budskap och gör ett bra arbete – hon är en STJÄRNA! Och just hon får priser och uppmärksammas för sitt arbete. Vad som händer är att Gretas budskap och den information hon försöker sprida hamnar i skymundan och i stället bildas en personkult. Detta är någonting vi människor har gjort innan. Så snart någon utmärker sig med ett budskap tittar vi på personen men glömmer bort budskapet. För att nämna några namn, Jesus, Mohammed och Buddha är några starka individer som kommit att få enorma personkulter.

Det uppstår flera konsekvenser av att vi skapar personkulter. För det första blir det en typ av tävling mellan människor om att nå rampljuset och få uppmärksamhet. Det finns många, många där ute som gör fina insatser, men utan att få några priser eller tidningsuppslag. Och det är lätt att tänka sig att dessa eldsjälar kanske börjar tvivla på sig själva, fördöma sig själv, eller se sig som obetydliga, eftersom de aldrig når ut på samma sätt. Vad är egentligt syftet med att vi jämför varandra och våra insatser? Går det ens att försöka etablera om Gretas insatser är viktigare än den ensamstående mammans hårda arbete för att uppfostra och försörja sina barn? Men en hårt arbetande mamma på samhällets botten lär inte få åka till FN för att hålla ett tal om sin ihärdighet eller prata med USA:s föredetta president.

En annan konsekvens, och detta är nog den mest förödande, är att vi inte lägger fokus på budskapet, på vad vi kan lära oss och på vad vi själva kan göra. Typexemplet är Jesus. Han försökte förklara att alla människor är jämlika och att du ska behandla alla såsom du själv vill bli behandlad. Ett fantastiskt budskap. Men hur många gör det i praktiken? Väldigt, väldigt få. Hur många dyrkar och ser upp till Jesus på grund av hans starka etik? Väldigt, väldigt många. Vi har alltså inte än lärt oss att se bortom individen.

Jag vill att fler unika och starka människor ska få ut sitt budskap i media – och jag vill lära mig från dem och jag vill ge budskapet allt mitt fokus och inte personen som sprider det. Det är orden och innehållet som betyder något inte personen som pratar. Människorna, efter ett tag försvinner de ändå, och då har vi bara lärdomarna kvar. Och om vi inte applicerar budskapen i praktiken, ja, vad har de då egentligen för syfte eller värde?