Select Page

Viktor Persson

Om mig och bloggen

Jag läste juristprogrammet i Uppsala och arbetar idag som biträdande jurist på en advokatbyrå i Kristianstad.  I denna bloggen är det i regel mina privata synpunkter och åsikter som jag delar med mig av. Dessa delas inte nödvändigtvis av den byrån där jag är verksam. Det som jag skriver på denna bloggen ska därför inte ses som rådgivning av något slag.