Välj en sida

Danmarks nya lag som tillåter konfiskation av flyktingars egendom har fått mycket kraftfull kritik världen över. Tanken på att människor rör sig över halva världen, i flykt från krig, för att sedan få sina egendomar beslagtagna ter sig också provocerande för att uttrycka det milt. Det finns dock vissa saker att lära sig från den här typen av händelser och omständigheter, nämligen vikten av pengar, och en fungerande ekonomi för att mänskliga rättigheter ska kunna realiseras.

För det är uppenbart att Danmark inför den här lagen för att skydda sin ekonomiska ställning. Syftet är att flyktingar ska försörja sig själva i stället för att använda välfärdsstaten, om det nu är som så att de har tillräckliga medel för att överleva. Alltså, om vi tittar djupare på problemet, kan vi se att roten till det onda är pengar, eller snarare bristen på pengar. Mänskliga rättigheter, såsom rätten till ett arbete, rätten till liv, behöver pengar för att fungera. Utan pengar i rörelse i samhället finns det inga arbeten, och utan att staten kan beskatta medborgarnas inkomster finns det inget välfärdssystem. Det grundläggande problemet, och det som är den faktiska orsaken till att denna lagen har tillkommit, det är systematiskt och har bl.a. att göra med hur pengar skapas och förs in i cirkulation i samhället.

För att säkerställa flyktingars rättigheter, men också för att kunna realisera andra mänskliga rättigheter, måste vi skapa ett system där pengar, och resurser inte är en bristvara. Men vi har många tusen år envisats med att skapa ett hårt samhälle, där pengar är svåråtkomligt, och där rättigheter ska förtjänas i stället för att ovillkorligt ges. Danmark, precis som övriga världen är en del av detta hårda system, och tar beslut för att kunna överleva. Därför är lösningen att på ett grundläggande plan förändra hur vårt samhälle fungerar, men också förändra hur vi ser på rättigheter och förhåller oss till pengar.

För vi kan ju även fråga oss själva, anser vi verkligen att rätten till liv, rätten till mat och husrum ska vara ovillkorlig, eller är det något vi tycker att människor ska göra sig förtjänt av? T.ex. finns det en hel del, svenskar inräknade, som anser att Grekland har gjort sig förtjänt av sitt öde, och de hårda återbetalningsprogram som landet nu går igenom. Den omständigheten att 50 % Greklands ungdomar är arbetslösa, och att 40 % av landets pensionärer lever under fattigdomsgränsen, det rör dem inte. Men om vi ser på saken från en mer systematisk, och strukturell nivå, då kan vi se att Grekland, precis som flyktingarna, egentligen är offer för ett världssystem som INTE fungerar; som har grava strukturella felaktigheter vilka skapar massiva konsekvenser.

Därför, kan vi här i Sverige, eller i Skandinavien, ens uttala oss om vem som ska ha rätt, och som inte ska ha rätt till de mest grundläggande rättigheterna? Vi själva har haft en otrolig tur genom åren, och lyckats bygga upp ett välstånd, samt varit besparade från krig, och andra omvälvande händelser. Det är lätt att säga att någon kommer hit endast för att utnyttja våra resurser, och vårt välstånd, samt att vi därför har en rätt att visa bort dem. Men den typen av argumentation håller inte. Vi har alla ett ansvar för att världen är som den är, för att människor tvingas till extrema lösningar, och för att vi nu upplever en flyktingvåg i Europa. Att som Danmark gör, beslagta egendom från flyktingarna, det leder ingenstans. Det är endast ett sätt att avskärma sig från problemet.

Nej, för att förändra den här situationen måste vi ta tag i de grundläggande problemen, det som utgör orsaken till flyktingströmmar, och till aggressiva lagar som gör det möjligt för staten att beslagta egendom. Vi måste finna, och förändra de där underliggande samt systematiska felaktigheterna som gör att världen på en global nivå blir osäker, utan trygghet, och utan det vi egentligen alla har en ovillkorlig rätt till, Mänskliga rättigheter.

Det finns fler sätt att bygga upp ett samhällssystem. Undersök http://livingincome.me/

Pin It on Pinterest